Ohlášky - duben 2022

 • V pondělí 11.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.

V pondělí 11.4.  od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v  děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. v  kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření v úterý 12.4. od 15.30 hod.

 • Ve čtvrtek 14.4. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • Na Velký pátek v Údlicích v 16.30 hod bude Křížová cesta.
 • V sobotu 16.4. nebude na Květnově bohoslužba.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 14.4. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek 15.4. v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 15.4.  v 18.00 hod. Velkopáteční obřady. Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 16.4.  je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte si vzít s sebou zvonečky!!! ☺
 • V neděli 17.4. Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v 11.30 v Droužkovicích ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude ve Volyni koncert v 16 hod. podrobnosti na plakátu.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V pátek 22.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 23.4. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v Sušanech, kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 24.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 24.4. v 18.00 hod jste srdečně zváni do děkanského kostela na velikonoční KONCERT.
 • V pondělí 25.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pondělí 25.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V sobotu 30.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V neděli 1.5. bude v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. Mše sv. ve Vysoké jedli v květnu nebude.
 • V neděli 1.5. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. ke cti sv. Josefa v Málkově. Všichni jste srdečně zváni!!

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, ve dnech kdy není večerní mše svatá pak hned po ranní, v neděli po mši sv. v 10 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.