Ohlášky - duben

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.

 • V pondělí 30.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 30.3. od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele. V úterý 31.3. od 16.30 h v kostele sv. Barbory.
 • Ve čtvrtek 2.4. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 2.4. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 3.4. začínají obřady v 18.00 hod. Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 4.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie, nezapomeňte vzít s sebou zvonečky!!!
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv.v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 7.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • V pátek 10.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 10.4. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V pondělí 13.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 16.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Ve čtvrtek 23.4. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pondělí 27.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 30.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1.5. ve 14.00 hod bude v Málkově poutní mše sv. ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!!
 • V sobotu 2.5. je EUCHARISTICKY DEN na Květnově. Který začíná modlitbou růžence v 10.00 hod u kříže na návsi. Následuje mše sv. a odpolední adorace. Podrobnosti na plakátku v kostele.
 • V sobotu 2.5. ve 14.30 hod bude mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.
 • V sobotu 2.5. v 17.00 hod (!) bude setkání biřmovanců.
 • V neděli 3.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.