Ohlášky - duben

 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V pondělí 21.3.  od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. V úterý 22.3. v kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření od 16.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24.3. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. Missa Chrismatis v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 24.3. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 25.3. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 26.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte vzít  s sebou zvonečky!!!
 • POZOR!!! ZE SOBOTY NA NEDĚLI SE MĚNÍ ZIMNÍ ČAS NA LETNÍ!!! POZOR!!!
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli 27.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 29.3.  při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • V pátek 1.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.
 • V sobotu 2.4.  bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 2.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT.  Začátek pochodu je ve 14 hodin, Klárov (stanice metra Malostranská). Podrobnosti na plakátku v kostele.
 • V sobotu 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 4.4. v 18.00 hod bude v děkanském kostele také mše sv. Protože je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Pamatujte, prosím, na účast na mši sv.
 • Ve čtvrtek 7.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V neděli 10.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 14.4. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 15.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.
 • V sobotu 16.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 18.4. v 9.00 hod. bude česko-německá mše sv. v děkanském kostele při příležitosti přípravného setkání květnovských poutí, proto mše sv. ráno v 7.15 hod nebude.
 • V pondělí v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 21.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 23.4. v 15.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Pavlína Tancošová a František Ištok.
 • V pátek 29.4.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci a ministranti.