Ohlášky - duben

Aktuality:

 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv.v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 2.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 4.4. 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 5.4. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.

V sobotu 6.4. bude duchovní obnova farnosti jako již obvykle začátek mší sv. v 7.15hod, pokračuje snídaní na faře a duchovním programem v kapli. Zakončení kolem 11hod.

 • V sobotu 6.4. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.4. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 8.4. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.

V pondělí 8.4. o Slavnosti Zvěstování Páně bude celebrovat v děkanském kostele v 18.00 hod mši sv. P. Stanislav Přibyl, generální vikář a po mši sv. bude na faře beseda o majetkoprávním narovnání mezi státem a církvemi. Všichni jste srdečně zváni!

 • Ve čtvrtek 11.4. v 9.30 hod bude v Jirkově slavena mše sv. kněžími Krušnohorského vikariátu.
 • Ve čtvrtek 11.4. 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 14.4. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 18.4. 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 19.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 19.4. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 20.4. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 22.4. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 25.4. v 18.00 hod bude na děkanství beseda s promítáním a povídáním o KANADSKÝCH NÁRODNÍCH PARCÍCH.
 • Ve středu 1. 5. ve 14.00 hod bude v Málkově poutní mše sv. ke cti sv. Josefa.
 • Ve čtvrtek 2.5. bude v naší farnosti EUCHARISTICKÝ DEN, po ranní mši svaté až do 17.50 hod bude výstav Nejsvětější Svátosti oltářní.
  • Zapište se, prosím, ke službám a využijte i během dne k rozjímání a modlitbě.
  • Kostel bude otevřen po celý den.
  • Eucharistický den zakončíme slavením mše sv. v 18.00 hod a májovou pobožností.
 • V sobotu 4.5. je EUCHARISTICKY DEN na Květnově.
  • Který začíná modlitbou růžence v 10.00 hod následuje mše sv. a odpoledne adorace.
  • Zakončení ve 14.00 hod.
  • Podrobnosti na plakátku v kostele.
 • V neděli 5.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.
 • V neděli 5.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.