Ohlášky - květen

 • Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.
 • V pátek 9.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 9.5. v 19.00 hod bude na děkanství promítání „Skotsko na kole“
 • V neděli 11.5. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně u  Chomutova.
 • V pondělí 12.5. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 15.5. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 17.5. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 17.5. od 17.30 do 18.30 hod bude v kostele v Droužkovicích koncert Ireny Budweiserové.
 • Ve čtvrtek 22.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 23.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 23.5. bude v naší farnosti NOC KOSTELŮ. Především v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Podrobný program bude na plakátku v kostele.
 • V pondělí 26.5. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 29.5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně a proto bude v děkanském kostele mimo ranní mše sv. také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše svaté.
 • V sobotu 31.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.
 • V neděli 1.6. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 5.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 7.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.6. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavle ve Březně u Chomutova.
 • V sobotu 7.6. v 17.00 hod bychom oslavili Pannu Marii v kapličce ve Voděradech a prožili vigílii Letnic. Všichni jste srdečně zváni k této přípravě na Slavnost Seslání Ducha svatého.