Ohlášky - květen 2018

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10.00 hod.

 • V úterý 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • V úterý 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!
 • Ve čtvrtek 3.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 4.5.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 5.5. v 10.00 hod. jste zvání na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.                                                                                                                                                            Na Květnov pojede také autobus odjezd od divadla v 9.20 hod.

 • V neděli 6.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 6.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • V úterý 8.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • Ve čtvrtek 10.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. v děkanském kostele a v 17.00 hod. v Údlicích.
 • V sobotu 12.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 13.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 13.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 17.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 18.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 19. 5. jste zvání na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14.00 hod. slavena mše svatá.

V neděli 20.5. o Slavnosti seslání Ducha svatého bude při mši sv. v 10.00 hod. udělovat o. biskup Jan Baxant svátost biřmování našim biřmovancům.

 • Z důvodu udělování svátosti biřmování nebudete v neděli 20.5. bohoslužba v Droužkovicích. Všichni jsme zváni na setkání s panem biskupem při mši sv. v Chomutově.
 • V pondělí 21.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24.5. bude v 17.30 hod. na děkanství nabídka setkání manželat.
 • V pátek 25.5. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.

V sobotu 26.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.

 • V neděli 27.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Ve čtvrtek 31.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod. bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.