Ohlášky - květen 2021

Milí farníci,
program akcí ve farnosti je vzhledem k současné situaci plánován tak, jak je uveden, ovšem s vědomím, že jak Pán Bůh dá.

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod. a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod.

Svatý otec nás v letošním máji vybízí a zve ke každodenní modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie covid-19. Připojme se k této modlitbě zvláště před každou mší svatou a též v našich rodinách, touto modlitbou využijeme 25 minut svého času, ale přináší nevypověditelná dobrodiní pro nás i celý svět.

 • V sobotu 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.
 • V sobotu 1.5. z tohoto důvodu NEBUDE mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích  a ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5.5. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele s mešním úmyslem za ochranu a požehnání pro počaté životy.
 • Ve čtvrtek 6.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 8.5.  bude NA KVĚTNOVĚ MÁJOVÁ POUŤ  začátek v 10.00 hod. modlitbou sv. růžence u kříže na návsi a následně mše svatá v poutním kostele. Všichni jste srdečně zváni.

 • V sobotu 8.5.  ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele církevně oddáni Jitka Šuliková a Antonín Šulik.
 • V sobotu 8.5.  ve 14.30 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.
 • V neděli 9.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • Ve čtvrtek 13.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.

V sobotu 15.5.  bude ORELSKÁ POUŤ NA  KVĚTNOV sraz v 9.00 hod. v kostele sv. Barbory a následně pěší putování. Tato pouť vyvrcholí slavením mše sv. ve 14.00 hod. v poutním kostele.

Všichni jste srdečně zváni, zvláště pak mládež a rodiny s dětmi ke společnému putování.

 • V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 20.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

O Slavnosti Seslání Ducha svatého 23.5.  v 10.00 hod. při mši sv. v děkanském kostele udělí otec biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování našim biřmovancům. Provázejme je svou modlitbou.

 • V pátek 28.5. proběhne akce NOC KOSTELŮ také v našich kostelích na náměstí. Podrobnosti a program jsou na plakátku.

V sobotu 29.5. bychom vykonali POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO. Odjezd autobusu v 6.00 hod. od divadla. Zájemci ať se zapíší na arch na stolečku v děkanském kostele.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Tato mše svatá má nedělní platnost.