Ohlášky - květen

 • Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.
 • V neděli 3.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.5. bude v naší farnosti Eucharistický den. Adorace od 8 hod – 17.55 hod.
 • V neděli 10.5. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně u Chomutova.
 • V pondělí 11.5. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 14.5.  je Slavnost Nanebevstoupení Páně a proto bude v děkanském kostele mimo ranní mše sv. v 7.15 hod také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše svaté.
 • V pátek 15.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a setkání ministrantů.
 • V sobotu 16.5. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 16.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání biřmovanců.
 • Ve čtvrtek 21.5. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • O víkendu 22.-24.5. stráví Boží hod svatodušní naši biřmovanci v karmelitánském klášteře ve Slaném. Pamatujme na ně ve svých modlitbách, aby se dobře připravili.
 • V pondělí 25.5. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • V pátek 29.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 29.5. bude v naší farnosti NOC KOSTELŮ a to jakv děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově, tak v kostele sv. Matouše v Údlicích-Přečaply. Podrobný program bude na plakátku v kostele.
 • V sobotu 30.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.