Ohlášky - květen

 • Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.
 • V pondělí 1.5. bude v děkanském kostele mše sv. v 8 hod.
 • V pondělí 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 3.5. v 18.00 hod. bude slavena v děkanském kostele mše sv. za účasti generálního vikáře Mons. ICLic. Mgr. Martina Davídka a po večerní mši svaté bude jednání ekonomické rady farnosti.
 • Ve čtvrtek 4.5. v děkanském kostele bude ranní mše sv. v 7.15 hod. a také
  mše sv. v 18.00 hod., jelikož bude v naší farnosti probíhat EUCHARISTICKÝ DEN s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. Adorace od 8 hod. – 17.55 hod.
 • V pátek 5.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 5.5. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 6.5. v 10 hod. jste zváni na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.
 • V sobotu 6.5. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Veronika Černá a Pavel Ďurica.
 • V neděli 7.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli
 • V pondělí 8.5. bude v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 10.5. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 11.5. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat
 • V sobotu 13.5. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V neděli 14.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 14.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 18.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 19.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 19.5. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 20.5. jste zváni na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV, kde bude
  ve 14 hod. slavena mše svatá.
 • V pondělí 22.5. bude v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 24.5. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 25.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude v děkanském kostele též mše sv. v 18 hod.
 • V sobotu 27.5. se bude konat farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv.Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.