Ohlášky - květen

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.

Budou bývat vždy po mši svaté a v neděli po mši sv. v 10 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod.

 • V pondělí 1.5. v 8.00 hod bude mše svatá v děkanském kostele.

V pondělí 1.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!

 • Ve středu 5. v 18.00 hod bude v děkanském kostele mše svatá za ochranu počatého života.
 • Ve čtvrtek5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 6.5. v 10 hod jste zváni na JARNÍ POUŤ NA  KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.

 • V neděli 7.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 7.5. ve 14.00 hod bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!

Z tohoto důvodu nebude  mše sv. ve Vysoké Jedli.

 • V pondělí 8.5. v 8.00 hod bude mše svatá v děkanském kostele.
 • V pátek 12.5. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V neděli 14.5. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně – kde slavíme 260 let od vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 15.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 18.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je v 18.00 hod v děkanském kostele. Pamatujte dnes účastí na mši svatou. V Údlicích mše svatá tento den nebude.

V sobotu 20.5. jste zváni na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14 hod slavena mše svatá.

Sraz je v 9.00 hod  v kostele sv. Barbory odkud vyrážíme na pěší pouť.

 • V neděli 21.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pátek 26.5. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 27.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v  Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v  kostele.

 • V neděli 28.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 29.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.