Ohlášky - květen

AKTUALITY:

 • Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.
 • V pondělí 6.5. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve středu 8.5. v 7.15 hod bude mše sv. v děkanském kostele a v 17.00 hod u sv. Barbory. Po ranní mši svaté jste zváni na občerstvení na faru při příležitosti narozenin P. Radima :o)
 • Ve čtvrtek 9.5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně a proto bude v děkanském kostele mimo ranní mše sv. také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše svaté.
 • V neděli 12.5. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavle ve Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 16.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 17.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 17.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 18.5. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 20.5. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 23.5. v 17 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.5. bude v naší farnosti NOC KOSTELŮ. Především v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Podrobný program bude na plakátku v kostele.
 • V sobotu 25.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.
 • Ve čtvrtek 30.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv.,která začíná v 18.00 hod bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V pátek 31.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 31.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 1.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 1.6. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. V 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod. Tentokrát ji povede Ing. P. Pavel Morávek. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 2.6. při mši sv. V 10.00 hod přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Pamatujme na ně ve svých modlitbách!
 • V neděli 2.6. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.