Ohlášky - leden 2018

AKTUALITY:

 V tyto první lednové dny (od 5.-14.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka.

Ve pátek  5.1. od 14.00 – 17.00 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku.

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.

 • Ve čtvrtek 4.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy, bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 6. 1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu  6. 1. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 7.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 7.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 8.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 11.1. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 12.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 13. 1. v 15.00 hod jste zváni do kostela sv. Matouše do Přečapel na Tříkrálový vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Vox cantabilis.

 • V neděli 14.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 14.1 ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 18.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 20.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 20.1. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 21.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 22.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 26.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 28.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • V pátek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 3.2. při mši sv v 7.15 bude udělováno Svatoblažejské požehnání.

V sobotu 3.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 3.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.2. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2018 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provázím P. Alois.