Ohlášky - leden 2019

V tyto první lednové dny (od 4.-6.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka.

Ve pátek  4.1. od 14.00 hod. – 17.00 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku.

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.

 • Ve čtvrtek 3.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 5.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy.
 • V neděli 6.1. v 11.30 hod .bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 9.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 10.1. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 11.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 11.1. v 19.00 hod. jste srdečně zvání na I. část promítání Z cesty kolem světa. Provázet slovem i fotografií nás bude Mgr. Mája Šnajdrová.

13.ledna 2019 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá.

Vyjíždí se v sobotu 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • V neděli 13.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a  ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 16.1. v 19.00 hod. bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 17.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 19.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 20.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 21.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 23.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V pátek 25.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 27.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 31.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu v 7.15 hod. bude mše sv. v děkanském kostele se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou.

V sobotu 2.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.2.  bude udělováno na závěr každé mše sv. Svatoblažejské požehnání.
 • V neděli 3.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2019 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provází P. Alois a P. Leo