Ohlášky - leden

Aktuality v lednu:

 • V sobotu 2.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V tyto první lednové dny se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka. Ve středu 6.1. od 11 hod – 16 hod bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.
 • Ve středu 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy jak v děkanském kostele při mši sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. tak také v kostele sv. Barbory v 17 hod.
 • Ve čtvrtek 7.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 8.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V neděli 10.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • 13. ledna 2016 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se v úterý 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapisujte se na arch.
 • Ve čtvrtek 14.1. v 9.30 hod bude mše sv. v Otvicích při příležitosti vikariátní kněžské konference v Jirkově. Všichni jste srdečně zváni na mši svatou.
 • V sobotu 16.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 18.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 21.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 22.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • Ve čtvrtek 28.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pondělí 1.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 4.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 6.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 6.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli. Účast na této mši sv. má tzv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele
v  milostiplném Svatém roce Božího milosrdenství,
také požehnaný nadcházející rok 2016
pod ochranou naší milující Matky Panny Marie
vyprošují a požehnáním Vás  provázejí  P. Alois a P. Pavel