Ohlášky - leden

 • V neděli 1.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V tyto první lednové dny se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka. Ve pátek 6.1. od 13 hod – 17 hod bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů.
 • V pondělí 2.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 4.1. po večerní mši svaté bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 5.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy jak v děkanském kostele při mši sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. tak také v kostele sv. Barbory v 17 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 7.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 7.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V neděli 8. 1. v 16.00 hod jste zváni do kostela sv. Matouše do Přečapel na Tříkrálový vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol.
 • Ve středu 11.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 12.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • 13. ledna 2017 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se ve čtvrtek 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapisujte se na arch.
 • V pátek 13.1. v 18.45 hod po večerní mši sv. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V pondělí 16.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Přijměte pozvání na zajímavou přednášku historika Jiřího Šlajsny JAN HUS jinak než podle Jiráska ve čtvrtek 26.1. 2017 v 17.30 hod u Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října 1071/12. Všichni jste srdečně zváni!!
 • V pátek 27.1. v 18.45 hod po večerní mši sv. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude mše sv. i v 18.00 hod. se žehnáním svící.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.