Ohlášky - leden

AKTUALITY:

V  tyto první lednové dny (od 1. - 14.1.2023) se bude konat v  našem městě a farnostech Tříkrálová sbírka.

V neděli 1.1. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

 • V pondělí 2.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 4.1. v 18.00 hod bude v děkanském kostele sloužena mše svatá za ochranu počatého života.
 • Ve čtvrtek 5.1. v 18 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy při všech bohoslužbách v děkanském kostele jak v 7.15 hod tak v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na účast na mši svaté.
 • V sobotu 7.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně

13. ledna 2022 bude, dá-li Bůh, ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se ve čtvrtek 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • V pátek 13.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 14.1. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 15.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 16.1 v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V neděli 22.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pátek 27.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 29.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při všech bohoslužbách bude žehnání svící. V děkanském kostele bude mše sv. v 7.15 hod a také v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V pátek 3.2. bude udělováno na závěr mše sv. jak v 7.15 hod tak také v 18.00 hod Svatoblažejské požehnání.
 • V sobotu 4.2. bude FARNÍ REKOLEKCE.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

POZOR !!! V sobotu 24.12.2022 však  mše svatá zde nebude!!!

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2023 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provází P. Alois