Ohlášky - leden

Lednové aktuality:

 • V první lednové dny bude v našem městě a farnosti probíhat Tříkrálová sbírka.
 • Ve čtvrtek 3.1. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 5.1. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 5.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy.
 • V neděli 6.1. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.1. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 10.1. bude vikariátní konference proto bude mše sv. až v 9.30 hod, ranní mše sv. proto nebude.
 • Ve čtvrtek 10.1. bude v 17.00 hod na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 11.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 11.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V neděli 13.1. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • 13. ledna 2013 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá.
  • Vyjíždí se v sobotu 12.1. ve 23.00 hod z Palackého. Zájemci zapisujte se na arch.
 • Ve čtvrtek 17.1. bude v 18.00 hod na děkanství adorace.
 • V sobotu 19.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově
 • V pondělí 21.1. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pátek 25.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 25.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • Ve čtvrtek 31.1. bude v 18.00 hod na děkanství adorace.
 • V sobotu 2.2. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.2. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.