Ohlášky - listopad

Aktuality v listopadu

 • V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)
 • Pozor změna času sobotní adorace!!! Každou sobotu od 18.00 hod bude v kapli na děkanství probíhat modlitební adorace se zpěvy. T. Můžete využívat této možnosti a jste srdečně zváni.
 • V neděli  3.11. ve 14.00 hod v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.
 • V pondělí  4.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 7.11. v 18.00 hod bude také mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 8.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 8.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 •   V pátek 8.11. v 19.00 hod bude na děkanství promítání tentokrát na téma „ALJAŠKA“. Všichni jste srdečně zváni!!!!
 • V neděli 10.11. ve 14.00 hod bude v Březně mše svatá.
 • Ve čtvrtek 14.11. v 18.00 hod  bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 16.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V  pondělí  18.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • V pátek 22.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 22.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • O víkendu 22.11. – 24.11. bude setkání Beetlesáků na faře v Chomutově.  Sraz  v 18.00 hod  na mši sv.  Akce je pro děti od 11 let a končí v neděli mší sv. v 8hod. Podrobnosti na plakátku.
 • V pondělí  25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.
 • Ve čtvrtek 28.11. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 1.12. ve 14.00 hod bude ve Vysoké Jedli mše svatá.
 • ZAČÍNÁ DOBA ADVENTNÍ.
 • Výuka náboženství na děkanství probíhá v tomto časovém rozdělení:
  • PO  15.30 hod    5. - 7. třída ZŠ
  • ǓT  16.15 hod    1. - 4. třída ZŠ
  • ST   15.45 hod    8. a 9. třída ZŠ (středoškoláci)