Ohlášky - listopad 2023

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim
zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě

plnomocného odpuštění časných trestů.

Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v  daný den: svaté přijímání,
modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.
(1. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé bez nutnosti návštěvy hřbitova, pokud se v kostele pomodlíme modlitbu Páně a vyznání víry.)

 • V pondělí 30.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • V úterý 31.10. v 16.00 hod. bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi a v 17.00 hod. mše sv. u
  sv. Barbory.
 • Ve středu 1.11. – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou; ta bude sloužena v
  17.00 hod. u sv. Barbory a v 18.00 hod. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 15.30 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00
  hod. mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 3.11. bude v děkanském kostele mše svatá též v 7.15 hod. – první pátek v měsíci.
 • V pátek 3.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 4.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V sobotu 4.11. v 16.00 hod. bude příprava biřmovanců.
 • V neděli 5.11. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích.
 • V sobotu 11.11. bude od 8 do 18 hod. v Chomutově probíhat Potravinová sbírka. Letos budete moct přispět nákupem potravin v prodejně Globus v Černovické ulici.
 • V neděli 12.11. v 11.30 hod. bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 13.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • V úterý 14.11. v 18.00 hod. bude v Údlicích v KC Křižovatka povídání o Svaté zemi. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 16.11. v 9.30 hod. bude mší svatou v Chomutově zahájena vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu. Z toho důvodu ráno mše sv. nebude.
 • Ve čtvrtek 16.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 19.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích
 • Ve čtvrtek 23.11. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích a po ní jste srdečně zváni v 18.00 hod. na koncert hudební skupiny Elegance v KC Křižovatka.
 • V sobotu 25.11. bude v Litoměřicích Diecézní setkání mládeže, viz plakátek v kostele.

V sobotu 25.11. v  17.00 hod. bude poutní mše sv. v  kostele sv. Kateřiny.
Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s  P. Jiřím Voleským.

 • V neděli 26.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve středu 29.11. večer po mši sv. jste zváni na událost ČERVENÁ STŘEDA, kdy se u sloupu Nejsvětější Trojice na Náměstí 1. Máje pomodlíme za pronásledované křesťany.
 • V sobotu 2.12. večer začíná DOBA ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách
  především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude jako obvykle v 18 hod.
  V době adventní budou ranní mše svaté v týdnu začínat v 7.00 hod.
 • V neděli 3.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.

Mše svaté s nedělní platností jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.