Ohlášky - listopad

Bohoslužby v Chomutově

 • Děkanský kostel:
  • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod
  • PO, ST, PÁ v 18.00 hod
  • NE v 8 hod, v 10.00 hod
 • Sv. Barbora:
  • UT, ST, PÁ v 17.00 hod
  • NE v 18 hod

Aktuality

 • V neděli 9.11. ve 14.00 hod bude v Březně mše svatá.
 • V pondělí 10.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • V sobotu 15.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 15.11. v 16.30 hod bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • Ve čtvrtek 20.11. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 21.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pondělí 24.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • V úterý 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.
 • Ve čtvrtek 27.11. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 29.11. v 16.30 hod bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • Dobu ADVENTNÍ zahájíme v sobotu 29.11. v 18.00 hod na faře vigílií prvních nešpor adventních za nenarozené děti – možnost adorace do 19 hod. Všichni jste srdečně zváni.