Ohlášky - listopad

 • V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.
 • V neděli 1.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.11. v 15.30 hod bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • V pondělí 2.11. v 18.00 hod bude v děkanském kostele také mše sv.
 • Ve středu 4.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 5.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace
 • V pátek 6.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 7.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 7.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 8.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 9.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 12.11. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod v děkanském kostele. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude.
 • Ve čtvrtek 12.11. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 14.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 19.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 21.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově
 • V pondělí 23.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve středu 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským. Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory ani v děkanském kostele.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli. Účast na této mši sv. má tzv. nedělní platnost.
 • Výuka náboženství na děkanství. Děkujeme všem, kteří své děti přihlásili k výuce.
  • PO  16.00 hod.   5. - 7. třída ZŠ
  • ÚT  16.15 hod.   1. - 4. třída ZŠ
  • ST   15.15 hod.   8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci