Ohlášky - listopad

 • V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)
 • V pondělí 31.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele.
 • V úterý 1.1. o Slavnosti všech svatých bude v děkanském kostele mše sv. též v 18.00hod.
 • Ve středu 2.11. v 15.15 hod bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • Ve středu 2.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pátek 4.11. po večerní mši sv. v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 5.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 5.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 6.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 9.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 18.45 hod na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 10.11. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod v děkanském kostele. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude.
 • Ve čtvrtek 10.11. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 11.11. po večerní mši sv. v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 12.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.
 • V neděli 13.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 14.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 17.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 18.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 19.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově
 • Ve středu 23.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 19.00 hod na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V pátek 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským. Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory ani v děkanském kostele.
 • V sobotu 26.11. večer začíná DOBA ADVENTNÍ.
 • V sobotu 26.11. v 18.00 hod bude v Otvicích mše sv. z vigílie 1. neděle adventní za nenarozené děti. Bude zde také žehnání adventních věnců.
 • V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • * pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD. *
 • V pondělí 28.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 1.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pátek 2.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 3.12. bude adventní farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.00 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.12. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 4.12. v 10.00 hod při mši svaté nás navštíví sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.
 • V neděli 4.12. v 11.15 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 4.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. tzv. nedělní platnost.