Ohlášky - listopad

AKTUALITY:

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů.

Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v  daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

 • V pondělí 31.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 1.11. v 16.00 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi za duše zesnulých.
 • V úterý 1.11.  mše svatá v 7.15 hod a v 18.00 hod v děkanském kostele. V 17.00 hod mše sv. u sv. Barbory – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou.
 • Ve středu 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 4.11. v 7.15 hod. bude v děkanském kostele mše svatá též v 18.00 hod – první pátek v měsíci.
 • V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 5.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.

v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 5.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 5.11. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. ke cti sv. Huberta v Lidni.
 • V neděli 6.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 10.11. bude v Jirkově v 9.30 hod mší svatou zahájena vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu.
 • V neděli 13.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 14.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 17.11. v 8.00 hod bude mše sv. v děkanském kostele a v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 18.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 19.11. bude v Litoměřicích Diecézní setkání mládeže.
 • V sobotu 19.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 20.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve středu 23.11. večer jste zváni na událost ČERVENÁ STŘEDA kdy bychom se u sloupu Nejsvětější Trojice na Náměstí 1. Máje pomodlili za pronásledované křesťany.

V pátek 25.11. v  17.00 hod bude poutní mše sv. v  kostele sv. Kateřiny.

Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s  P. Jiřím Voleským. Proto mše svatá v tento den v kostele sv. Barbory nebude.

V sobotu 26.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18 hod.

V době adventní budou ranní mše svaté v  týdnu začínat v 7.00 hod.

 • V neděli 27.11. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V pondělí 28.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.