Ohlášky - listopad

Události v listopadu:

 • V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry).
 • Ve čtvrtek 8.11. v 18.00 hod bude také mši sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 9.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V neděli 11.11. ve 14.00 hod bude v Březně mše svatá.
 • V pondělí 12. 11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 15.11. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 16.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 16.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 17.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 22.11. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 24.11. v 16.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.
 • V pondělí 26.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • V pátek 30.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 30.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 1.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 1.12. v 18.00 hod bude modlitba 1.nešpor adventní neděle za počatý život.
 • V neděli 2.12. ve 14.00 hod bude na Vysoké Jedli mše sv.
 • V neděli 2.12. v 16.00 hod bude na děkanství Mikulášské setkání.