Ohlášky - Postní doba

 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V sobotu 4.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve středu 8.3. ve 20.00 hod bude jednání ERF.
 • V pátek 10.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 10.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 12.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijati do katechumenátu letošní kandidáti křtu.
 • Ve středu 22.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 23.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 24.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 25.3. je Slavnost Zvěstování Páně mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod.
 • Ze soboty na neděli se mění čas ze zimního na letní čas.
 • V pondělí 27.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.3. v 17 hod bude u Českobratrské církve evangelické přednáška na téma Jan Amos Komenský od historika Šlajsny. Srdečně jsme zváni.
 • V sobotu 1.4. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 1.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 2.4. v 16.30 hod Vás srdečně zveme do děkanského kostela v Chomutově na PAŠIJE PODLE JANA v netradičním POP/ROCKOVÉM RYTMU.
 • Ve středu 5.4. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 6.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7.4. v 19.00 hod jste srdečně zvání na přednášku a setkání s MUDr. Ludmilou LÁZNIČKOVOU z Centra naděje a pomoci z Brna.
 • V pátek 7.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 8.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnosti přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.
 • V sobotu 8.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti otce biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána!
 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V neděli 9.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 10.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pondělí 10.4. v 18.00 hod. jste srdečně zváni do děkanského kostela na postní koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol!
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. tzv. nedělní platnost.