Ohlášky - prázdniny 2022

O nedělích 3.,10. a 17. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v  10.30 hod česky a 10.7. ve 14.00 hod v  německém jazyce.

 Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 3., 10. a 17. července v děkanském kostele pouze v  9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod.

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:

Děkanský kostel:

PO, ÚT,  SO   v 7.15 hod
ST, ČT, PÁ     v 18.00 hod
NE                  v 8 a v 10 hod

Sv. Barbora: 

 v 17.00 hod
NE v 18.00 hod

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V neděli 3.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V červenci NEBUDE mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V úterý 5.7. o sv. Cyrilu a Metodějovi bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve středu 6.7. o sv. Marie Gorettiové bude mše sv. v 18.00 hod v děkanském kostele.
 • V neděli 10.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 17.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.

V  sobotu 23.7. v 15.00 hod bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli 24.7. od 14.00 hod bude v Hořenci/Nezabylicích poutní mše ke cti sv. Anny u kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod od křížku na začátku obce.
 • V úterý 26.7. po mši svaté, která začíná v 7.15 hod v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny a sv. Jáchyma.
 • V neděli 31.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod.
 • V  neděli 31.7. v  10.00 hod bude mše svatá v  kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!
 • V sobotu 6.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.8. ve 14.00 hod bude mše sv. na Vysoké Jedl

Poutní mše svatá v  naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 14. 8. Ranní mše sv. v  8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

V neděli 28. 8. v 11.30 hod bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 3.9. ve 00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4.9. budeme při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.
 • V neděli 4.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.