Ohlášky - prázdniny 2023

O nedělích 2., 9. a 16. července se konají na Květnově poutě. Začíná se v 10.00 hod modlitbou sv. růžence na návsi.

Mše svaté na Květnově jsou   v  10.30 hod česky  a 9.7. ve 14.00 hod v  německém jazyce. 

Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 2., 9. a 16. července v děkanském kostele pouze v  9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.                           

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod.

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:

Děkanský kostel:
PO, ÚT,  SO   v 7.15 hod
ST, ČT, PÁ     v 18.00 hod
NE                  v 8 a v 10 hod

Sv. Barbora: 
 v 17.00 hod
NE v 18.00 hod

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V neděli 2.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V červenci NEBUDE mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5.7. o sv. Cyrilu a Metodějovi bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 6.7.  o sv. Marie Gorettiové bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • V neděli 9.7.  je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 16.7.  je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.
 • V neděli 23.7.  je mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.
 • Ve středu 26.7.  po mši svaté, která začíná v 18.00 hod v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny a sv. Jáchyma.
 • Ve čtvrtek 27.7.  budou v děkanském kostele oddáni Silvie Kadetová a Karel Bechyně.

V  sobotu 29.7. v 15.00 hod bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli 30.7.  je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod.

V  neděli 30.7.  v  10.00 hod bude mše svatá v  kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

V neděli 30.7. od 14.00 hod bude v Hořenci/Nezabylicích  poutní mše ke cti sv. Anny u kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod od křížku na začátku obce.

 • V sobotu 5.8. ve 00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.8. NEBUDE mše sv. ve Vysoké Jedli. Ta se ruší až do odvolání.

Poutní mše svatá v  naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 13. 8. Ranní mše sv. v  8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

 • V sobotu 19.8 ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 26.8 budou v děkanském kostele oddáni Lenka Gáborová a Daniel Tamáš, Varlérie Redaiová a Slavomír Kočko, Jana Balogová a Jan Kučera.

V  neděli 27. 8. v 11.30 hod bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 2.9. ve 00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 3.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 3.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.