Ohlášky - Prázdniny

 • O nedělích 2., 9. a 16. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou v 10.30 hod česky a ve 14.15 hod v německém jazyce.
 • Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 2., 9. a 16. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod jako obvykle.
 • V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod a v 10 hod.
 • Mše svaté o velkých prázdninách v Březně, v Droužkovicích a v Údlicích nebudou.

V době letních prázdnin budou bohoslužby (bohoslužby Slova se sv. přijímáním, nebo mše sv.) během týdne v Chomutově takto:

 • Děkanský kostel:
  • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod
  • ST, PÁ v 18.00 hod
  • NE v 8 a v 10 hod
 • Sv. Barbora: ÚT v 17.00 hod a v NE v 18.00 hod
 • NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
 • V neděli 2. 7. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. pouze v 8.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek až sobotu 6.-8.7. bude vždy ráno v 7.15 hod modlitba sv. růžence.
 • V pátek 7.7. v 18.00 hod bude mše svatá v děkanském kostele.
 • V neděli 23. 7. v 8 hod i v 10 hod bude celebrovat mši svatou v děkanském kostele Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský. Přijměte srdečné pozvání!
 • Ve středu 26.7. po bohoslužbě., která začíná v 7.15 hod v děkanském kostele bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.
 • V sobotu 29.7. v 15.00 hod bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.
 • V neděli 30.7. v 10.00 hod bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude. Všichni jste srdečně zváni !!!
 • V neděli 30.7. ve 14.00 hod bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.
 • V sobotu 5.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.8. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 13. 8. Ranní mše sv. v 8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!
  • Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!
 • V sobotu 19.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 27. 8. v 11.30 hod bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje. Přijměte srdečné pozvání!
 • V sobotu 2.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 3.9. budeme při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.
 • V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích. Kromě soboty 5.8. kdy mše sv. nebude.