Ohlášky - prosinec

Aktuality:
* pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD. *

 • V neděli 1.12. ve 14.00 hod bude ve Vysoké Jedli mše sv.
 • V pondělí 2.12. v 15.30 hod modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • V úterý 3.12. v 17.00 hod bude v kostele sv. Barbory žehnání zástavy při příležitosti 20. let Severočeských dolů, zároveň bude koncert při příležitosti dokončení obnovy tohoto kostela. Mše sv. v tento ten nebude. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 5.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 6.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V pátek 6.12. při mši sv. v 18.00 hod o svátku sv. Mikuláše bude pozván tento dobrodinec také do naší farnosti. Proto, prosím, přijďte na tuto mši sv. také se svými dětmi a vnoučaty :o)
 • V sobotu 7.12. bude adventní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.00 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 7.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.12. v 11.15 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. ke sv. Mikuláši.
 • V sobotu 7.12. v 17.00 hod bude zkouška sboru.
 • V neděli 8.12. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • Ve čtvrtek 12.12. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod v děkanském kostele. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude.
 • V sobotu 14.12. v 17.00 hod bude zkouška sboru.
 • V týdnu od 15.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.
 • V pondělí 16.12. v 15.30 hod modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 19.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků, kteří si ozdobí stromeček.
 • V pátek 20.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 21.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 21.12.v 16.00 hod bude zkouška sboru.

V kostele sv. Barbory v pátek 20.12. přede mší sv. od 16.30 hod. bude možnost, před nadcházejícími svátky, přistoupit ještě ke svátosti smíření.
V děkanském kostele tato možnost bude v sobotu 21.12. od 16.00 – 18.00 hod.
Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení
Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.