Ohlášky - prosinec 2017

AKTUALITY:

 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V sobotu 2.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní koncert v 17.00 hod do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi.

 • V sobotu 2. 12. v 18.00 hod bude v Otvicích mše sv. za nenarozené životy.
 • V neděli 3.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 3.12. bude při mši sv. v 10.00 hod pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.

V neděli  3.12. v 11.30 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod *

 • Ve středu 6. 12. v 19.00 hod bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 7.12. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 8.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek  8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou.
 • V neděli 10.12. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 11.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a po té mše svatá v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 14.12. bude  setkání kněží Krušnohorského vikariátu. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Chomutově v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek 14.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • V sobotu 16.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 16.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.      
 • V pátek 22.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V kostele sv. Barbory v úterý 19.12. přede mší sv. od 16.00 hod.                                V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude                                      v pátek 22.12. od 16.00 – 18.00 hod.

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.