Ohlášky - prosinec 2019

V sobotu 30.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše na tento úmysl bude v sv. Otvicích v 18 hod.

 • V neděli 1.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 1.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod.  *

 • Ve čtvrtek 5.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 7.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.00 hod a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 7.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv

V neděli  8.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

Mše sv. v Údlicích z tohoto důvodu tuto neděli nebude.

 • V neděli 8.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 9.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše sv. v děkanském kostele.  Je to zároveň Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté.
 • Ve čtvrtek 12.12. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 14.12. v 18.00 hod. bude v Otvicích adventní koncert, z toho důvodu nebude tuto sobotu zde mše svatá.
 • V neděli 15.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V týdnu od 15.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • Ve čtvrtek 19.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 23.12. bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V kostele sv. Barbory v úterý 17.12. přede mší sv. od 16.00 hod.

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude

v pátek 20.12. od 16.00 – 18.00 hod. 

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.