Ohlášky - prosinec 2021

V sobotu 27.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti.

 • V neděli 28.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 28.11. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD.*

 • V pondělí 29.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a večerní mše sv. v 18.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 3.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.00 hod a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 4.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.12. bude při mši sv. v 10.00 hod pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.

V neděli  5.12. v 11.30 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 5.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté. Mše svaté v 7.00 a v 18.00 děkanský kostel a v 17.00 hod kostel sv. Barbory.
 • V neděli 12.12. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 13.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V týdnu od 15.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude v pondělí 20.12. od 16.00 – 18.00 hod.

V kostele sv. Barbory v úterý 21.12. přede mší sv. od 16.00 hod.

 Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

www.farnostchomutov.cz