Adventní doba - ohlášky

* pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD. *

 • Ve čtvrtek 4.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 6.12. bude adventní rekolekce – duchovní obnova farnosti.
  • Začíná mší sv. v 7.00 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 6.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 6.12. v 16.30 hod bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V neděli 7.12. při mši sv. v 10.00 hod bude pozván sv. Mikuláš také do naší farnosti.
  • Proto, prosím, přijďte na tuto mši sv. také se svými dětmi a vnoučaty :o)
 • V neděli 7.12. v 11.15 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. ke sv. Mikuláši.
 • V neděli 7.12. ve 14.00 hod bude ve Vysoké Jedli mše sv.
 • V pondělí 8.12. v 15.30 hod modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 11.12. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod v děkanském kostele s o. biskupem Janem Baxantem. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude.
 • Ve čtvrtek 11.12. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 13.12 v 16.30 hod bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V neděli 14.12. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.
 • Ve čtvrtek 18.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 19.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 20.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:
  • V děkanském kostele tato možnost bude v pondělí 22.12. od 16.00 – 18.00 hod.
  • V kostele sv. Barbory v úterý 23.12. přede mší sv. od 16.30 hod.
  • Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.
 • V pondělí 22.12. v 15.30 hod modlitební setkání seniorů na děkanství.