Ohlášky - prosinec

Pozor změna: Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod.

 • V neděli 2.12. ve 14.00 hod bude ve Vysoké Jedli mše sv.
 • V neděli 2.12. v 16.00 hod bude na děkanství Mikulášské setkání zvláště pro děti.
 • Ve čtvrtek 6.12.  v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu o Slavnosti PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU bude mše sv. v děkanském kostele ráno v 7.00 hod.
 • V sobotu v 10.00 hod při mši sv. v katedrále v Litoměřicích přijme svátost kněžství také náš jáhen ing. Pavel Morávek. Všichni jste na tuto slavnost srdečně zváni.
 • V neděli 9.12. v 11.15 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. ke sv. Mikuláši.
 • V neděli 9.12. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 10.12. v 15.30 hod modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 13.12. bude v Chomutově vikariání konference se mší sv. v 9.30 hod v děkanském kostele. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude.
 • Ve čtvrtek 13.12. bude ve děkanském kostele v 18.00hod  koncert ke cti sv. Mikuláše. Přijměte pozvání a pozvěte i své známé.
 • V pátek 14.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 14.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V týdnu od 15.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.
 • Ve čtvrtek 20.12. v 18.00 hod  bude na děkanství adorace.
 • V pátek 21.12. bude možnost, před nadcházejícími svátky, přistoupit ještě  ke svátosti smíření od 16.00 – 18.00 hod v děkanském kostele. V kostele sv. Barbory v pátek 21.12. přede mší sv. od 16.30 hod.  Během samotných svátků to již bude obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.
 • V neděli 23. 12. bude novokněz P. Pavel Morávek udělovat své novokněžské požehnání při všech bohoslužbách v Chomutově.