Ohlášky - říjen

Bohoslužby v Chomutově

 • Děkanský kostel:
  • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod
  • PO, ST, PÁ v 18.00 hod
 • Sv. Barbora:
  • ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod
 • Z důvodu velice málo navštěvovaných večerních mší sv. během týdne v děkanském kostele, zvažujeme v druhé polovině října ponechat pouze pondělní a páteční večerní mše svaté. Třeba budou více navštěvovány a nebude toho třeba.
 • V neděli 5. 10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 9. 10. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 10. 10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 11. 10. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V neděli 12. 10. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně.
 • V pondělí 13. 10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 16. 10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 24. 10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 1. 11. o Slavnosti Všech svatých bude v 8.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
 • V sobotu 1. 11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 1. 11. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců
 • V neděli 2. 11. v 15.00 hod. bude na hřbitově v Chomutově dušičková pobožnost.
 • V neděli 2. 11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 6. 11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7. 11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 8. 11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.
 • V týdnu od 1. 11. - 8. 11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání:
  • během těchto dnů přijetí svátosti smíření;
  • a v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.
 • (1. 11. a 2. 11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)
 • Výuka náboženství na děkanství:
  • ÚT 16.15 hod. 1. - 4. třída ZŠ
  • ST 15.30 hod. 5. - 7. třída ZŠ
  • ST 15.15 hod. 8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci
 • ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH