Ohlášky - říjen 2020

V pondělí 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.
Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 10.00 hod.

 • Ve čtvrtek 1.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 2.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 3.10. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně.
Všichni jste srdečně zváni!!
Z tohoto důvodu mše sv. na Květnově tuto sobotu nebude!

 • V sobotu  3.10. bude v 16.30 hod příprava na přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 7.10. v 18.00 hod dá-li Bůh bude v kostele sv. Ignáce koncert Apokalypsis – všichni jste srdečně zváni!

V sobotu 10.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.
Všichni jste srdečně zváni!

 • V sobotu  10.10. bude v 16.30 hod příprava na přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 11.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně. 
 • Ve čtvrtek 15.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 16.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 17.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 18.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 19.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 22.10. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu  24.10. bude v 16.30 hod příprava na přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 25.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 26.10. v 9 hod bude společná mše sv. s německými kněžími v děkanském kostele při příležitosti příprav Květnovských poutí. Dá-li Bůh.
 • Ve čtvrtek 29.10. pravděpodobně nebude mše sv. v Údlicích. Viz aktuální ohlášky daného týdne.
 • V neděli 1.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi Chomutov za duše zesnulých.
 • V neděli 1.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.11. v 16.00 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 5.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.

V sobotu 7.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 8.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 21. září 2020. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:

PO  16.00 hod.           5. - 7. třída ZŠ
ÚT  16.15 hod.            1. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           2. - 4. třída
ST   15.00 hod.          8. - 9. - SŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH https://www.farnostchomutov.cz