Ohlášky – říjen 2023

• V neděli 8.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně.

• V sobotu 14.10. budou v děkanském kostele oddáni/konvalidace v 10.30 hod Peterovi a v 11.30 hod Adiovi.
• V sobotu 14.10. v 16.00 hod v KC Údlice bude první příprava biřmovanců.
• V neděli 15.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

• V pondělí 16.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
• Ve čtvrtek 19.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
• V pátek 20.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
• V sobotu 21.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
• V neděli 22.10. je MISIJNÍ NEDĚLE a bude možnost podpořit Papežská misijní díla.
• V neděli 22.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

• V pondělí 30.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
• Ve středu 1.11. v 16.00 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi za duše zesnulých.
• Ve středu 1.11. – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou; mše svatá v 17.00 hod u sv. Barbory a v 18.00 hod v děkanském kostele.
• Ve čtvrtek 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
• V pátek 3.11. v 7.15 hod. bude v děkanském kostele mše svatá též v 18.00 hod – první pátek v měsíci.
• V pátek 3.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

  • V neděli 5.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství

 TERMÍNY VÝUKY:

                                               PO   16.00 hod           5. - 7. třída ZŠ           

                                               PO   17.00 hod.          1.a 2. střída ZŠ

                                               ÚT   17.00 hod           3. - 4. třída ZŠ

                                               ST    17.00 hod           3. - 4. třída ZŠ

                                               ST   16.35 hod.           8. - 9. a SŠ             

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH.