Ohlášky - říjen

Bohoslužby v Chomutově:

 • Děkanský kostel:
  • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
  • ST, PÁ v 18.00 hod.
  • NE v 8 hod. a v 10 hod.
 • Sv. Barbora:
  • ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
  • NE v 18.00 hod
 • Údlice: 
  • ČT v 17.00 hod.
  • NE v 8.30 hod.
 • Droužkovice:  NE v 11.15 hod.

Další aktuality měsíce:

 • V neděli 4.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve středu 7.10. v 19.00 hod. bude na faře jednání ER.
 • V pátek 9.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 10.10. v 11.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Tereza Tancošová a Dalibor Bartko.
 • V neděli 11.10. ve 14.00 hod. bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 15.10. v 18.00 hod. bude na děkanství
 • V sobotu 17.10. odjíždíme od divadla ve 4.30 hod. na Eucharistický kongres do Brna, který vrcholí slavnostní mší svatou a průvodem. Přihlaste se prosím v kostele.
 • V pondělí 19.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 22.10. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 23.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • Ve středu 28.10. o státním svátku bude mše  sv. v děkanském kostele pouze v 8.00 hod a mše sv. v kostele sv. Barbory bude v 18.00 hod.
 • V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání:
  • během těchto dnů přijetí svátosti smíření;
  • v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)
 • V neděli 1.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.11. v 15.30 hod bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • V pondělí 2.11. v 18.00 hod bude v děkanském kostele také mše sv.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli. Účast na této mši sv. je s tzv. nedělní platností.

Výuka náboženství

 • Výuka náboženství na děkanství. Prosíme přihlaste ještě své děti a mládež k výuce pokud jste tak již neučinili. Děkujeme všem, kteří své děti přihlásili k výuce.
  • PO  16.00 hod. 5. - 7. třída ZŠ
  • ÚT  16.15 hod. 1. - 4. třída ZŠ
  • ST   15.15 hod. 8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci