Ohlášky - říjen

AKTUALITY:

 • V neděli 2.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 6.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 7.10. v 7.15 hod. bude v děkanském kostele mše svatá též v 18.00 hod – první pátek v měsíci.
 • V pátek 7.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 8.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.

Všichni jste srdečně zváni!

 • V sobotu 8.10. ve 12.00 hod budou oddáni v děkanském kostele Lukáš Gábor a …….
 • V neděli 9.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně. 
 • V sobotu 15.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 16.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 17.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 20.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 21.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 23.10. je MISIJNÍ NEDĚLE.
 • V neděli 23.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 31.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 1.11. v 16.00 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi za duše zesnulých.
 • V úterý 1.11. mše svatá v 7.15 hod a v 18.00 hod v děkanském kostele. V 17.00 hod mše sv. u sv. Barbory – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou.
 • Ve středu 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 4.11. v 7.15 hod. bude v děkanském kostele mše svatá též v 18.00 hod – první pátek v měsíci.
 • V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 5.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 6.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství TERMÍNY:

PO   16.00 hod.          5. - 7. třída ZŠ
PO   17.00 hod.          1. - 2. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           3. - 4. třída ZŠ
ST   16.35 hod.           8. - 9. třída ZŠ a SŠ

https://www.farnostchomutov.cz