Ohlášky - říjen

AKTUALITY:

 • Každou sobotu od 19.00 hod bude v kapli na děkanství probíhat modlitební adorace se zpěvy. Tuto adorační hodinu zajišťuje Lenka Cyrániová ze společenství „Hnutí mládeže otce Billa“, jehož nástupce indický kněz a misionář P. Anthony Saji navštívil v roce 2010 také Chomutov. Můžete využívat této možnosti a jste srdečně zváni.
 • V neděli 29. 9. v 15.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech.
 • V pondělí 30.9. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 3.10. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 5.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence na schodech v 10.00 hod a mší svatou v 10.30 hod.
 • V neděli 6.10. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 10.10. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat příp. s dětmi.
 • V pátek 11.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 11.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 12.10. v 17.00 hod se bude konat zkouška farního sboru.
 • V neděli 13.10. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně.
 • V pondělí 14.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 17.10. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 25.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 25.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • Ve čtvrtek 31.10. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 2.11. v 15.00 hod bude na hřbitově v Chomutově dušičková pobožnost.
 • V sobotu 2.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.11. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 3.11. ve 14.00 hod v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.
 • V pondělí 4.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; a v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvykl.podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)
 • Výuka náboženství na děkanství probíhá v tomto časovém rozdělení:
  • PO 15.30 hod 5. - 7. třída ZŠ
  • ǓT 16.15 hod 1. - 4. třída ZŠ
  • ST 15.45 hod 8. a 9. třída ZŠ (středoškoláci)