Ohlášky - únor 2020

Na začátku nového měsíce bychom společně s Oblastní charitou Chomutov Vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Díky Bohu jsme mohli i letos nabídnout obyvatelům našeho města možnost projevit štědrost a konat dobro i tímto směrem. A myslím, že mnozí tuto možnost opravdu využili :o)  Pán Bůh Vám štědře odměň!

V sobotu 1.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při bohoslužbách bude žehnání svící.
 • V neděli 2.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Od 3.2.-7.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.

 • V pondělí 3.2. bude udělováno na závěr každé mše sv. v děkanském kostele Svatoblažejské požehnání.
 • V pondělí 3.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 6.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V neděli 9.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 13.2. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželů.
 • V pátek 14.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 15.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 16.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 17.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 20.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 22.2. bude III. farní a charitní ples. Začátek ve 19.30 hod. v Jirkově v kulturním zařízení u autobusového nádraží.

 • V neděli 23.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Ve středu 26.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • O 1. neděli postní 1.3. při mši sv. v 10.00 hod. by měli být oficiálně přijati naši katechumeni do katechumenátu.
 • V neděli 1.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.