Ohlášky - únor 2022

Na začátku nového měsíce bychom společně s Oblastní charitou Chomutov Vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Díky Bohu jsme mohli i letos nabídnout a sami také využít možnost projevit štědrost a konat dobro tímto směrem.

Pán Bůh Vám štědře odměň!
 V neděli 30.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 V pondělí 31.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod
večerní mše sv. v děkanském kostele.
 Ve středu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při všech bohoslužbách bude žehnání
svící. Pamatujte, prosím, na účast při mši svaté.
 Ve čtvrtek 3.2. bude udělováno na závěr ranní mše sv. v 7.15 hod Svatoblažejské
požehnání.
 Ve čtvrtek 3.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 V pátek 4.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
V sobotu 5.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a
pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 V sobotu 5.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 V neděli 6.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve
Vysoké Jedli.
 Ve čtvrtek 10.2. bude v Jirkově v 9.30 hod mše svatá při příležitosti vikariátní konference.
 Ve čtvartek 10.2. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 V neděli 13.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 V pondělí 14.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod
večerní mše sv. v děkanském kostele.
 Ve čtvrtek 17.2. v 17.00 hod. bude na děkanství adorace.
 V pátek 18.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 V sobotu 19.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 V neděli 20.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
Od 20.2.-25.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a
Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.
 V neděli 27.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 V pondělí 28.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod
Ve středu 2.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 Ve čtvrtek 3.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 V pátek 4.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.
A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod a v neděli v 17.25 hod.

V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.