Ohlášky - únor

 • V neděli 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 5.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 7.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 7.2. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti.
  • Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod. Pozvání přijal P. Josef Peňáz.
 • V neděli 8.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V neděli 8.2. v odpoledních hodinách začínají také pro zájemce z řad dětí a mládeže společné „jarní prázdniny“. Informace na nástěnce, případně na faře.
 • V pondělí 16.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 19.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 21.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 21.2. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V pondělí 23.2. v 16.30 hod. bude na děkanství promítání dokumentu Ruka pokoje.
 • Ve čtvrtek 26.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 27.2. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání a beseda na téma Itálie.
 • V sobotu 28.2. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V neděli 1.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.