Ohlášky - únor

 • V pondělí 1.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební
 • Ve čtvrtek 4.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 6.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 6.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V neděli 7.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 10.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • V pátek 12.2. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání a beseda o Iránu.
 • V neděli 14.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 15.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 18.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 20.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 25.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • Ve čtvrtek 25.2. bude v 18.00 hod. bude mše sv. v děkanském kostele na poděkování za 50 let společného života.
 • V pátek 26.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 28.2. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijaty do katechumenátu letošní kandidátky křtu.
 • V pondělí 29.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 3.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 5.3.  bude rekolekce – duchovní obnova farnosti (Boží milosrdenství). Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 11.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V neděli 13.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou skrutinia katechumenek.
 • V neděli 13.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 14.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 17.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 19.3. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných.
 • V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. tzv. nedělní platnost.