Ohlášky - únor

 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude mše sv. i v 18.00 hod. se žehnáním svící.
 • V pátek 3.2. o svátku sv. Blažeje bude udělováno po každé mši svaté svatoblažejské požehnání.
 • V pátek 3.2. v 19.00 hod bude na děkanství promítání a beseda o Himalájích. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 4.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 10.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 10.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 12.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 15.2. v 19.00 hod bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 16.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 23.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 24.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V týdnu 27.2. - 3.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožít jarní prázdniny, tentokrát na faře v Raspenavě. Přihlášení je možné na arch v kostele.
 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V sobotu 4.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.