Ohlášky - únor

Aktuality:

Ještě jednou VELKÝ DÍK všem organizátorům a účastníkům Tříkrálové sbírky – ať už na straně koledníků či na straně štědrých dárců! Díky Pánu Bohu jsme mohli i letos nabídnout a sami také využít možnost projevit štědrost a konat dobro tímto směrem.

Pán Bůh Vám štědře odměň!

 • V neděli 29.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při všech bohoslužbách bude žehnání svící. V děkanském kostele bude mše sv. v 7.15 hod a také v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou. V Údlicích tentokrát mše sv. nebude.
 • V pátek 3.2. bude udělováno na závěr mše sv. jak v 7.15 hod tak také v 18.00 hod Svatoblažejské požehnání.

V sobotu 4.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pátek 10.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 11.2. v 19.30 hod začíná charitní a farní ples v divadle v Jirkově.
 • V neděli 12.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • V pondělí 13.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

Ve středu 22.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod a v neděli v 17.25 hod.

 • V pátek 22.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 26.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Od 26.2.-3.3. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.

 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.3. bude Farní rekolekce.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.