Ohlášky - Velikonoce

V pondělí 3.4. od 16.00 hod. do 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele.

V kostele sv. Barbory bude tato příležitost v úterý 4.4. od 16.00 hod.

 • Ve čtvrtek 6.4. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • Na Velký pátek bude v Údlicích v 16.30 hod. křížová cesta. 

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 6.4. v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek 7.4. v 15.00 hod. křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 7.4. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 8.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 do 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod. začíná slavení Velikonoční vigílie, nezapomeňte si vzít s sebou zvonečky!
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 00 hod. a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v 11.30 v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 hod. u sv. Barbory.
 • V úterý 11.4. v 17.00 hod. při mši sv. bude udílena svátost nemocných.
 • V pátek 14.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 14.4. bude v 17.00 hod. koncert v Březně: varhany Vojtěch Novák a Pavel Šporcl housle.
 • V sobotu 15.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 15.4. bude Mezinárodní den otevřených památek.
 • V neděli 16.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 17.4. bude mimořádně mše sv. v 9.00 hod. v děkanském kostele při příležitosti setkání s německými kněžími a konferenci k přípravě poutí na Květnově. Z tohoto důvodu nebude pak už večerní mše svatá.
 • Ve čtvrtek 20.4. od 18:00 hod. přednáška Jiřího Šlajsny: Křesťanství a manicheismus v modlitebně Farního sboru ČCE v Chomutově - ulice 28. října 1071/12, první patro
 • V neděli 23.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 24.4. v 15.30 hod. bude na děkanství setkání seniorů.
 • V pátek 28.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V neděli 30.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V  Otvicích bývá každou sobotu v 18.00 hod. sloužena mše sv. s nedělní platností.