Ohlášky - září 2022

AKTUALITY:

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu od září budou zatím takto:

Děkanský kostel:
PO, ST, PÁ, v 18.00 hod.
ÚT, ČT, SO  v 7.15 hod.
NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora: 
ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
NE v 18.00 hod.

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.     

Údlice:  ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK

 V neděli 4.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 4.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 7.9. v 18 hod bude mše svatá v děkanském kostele za ochranu nenarozeného života.

V sobotou 10.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v 17.00 hodin.

 • V neděli 11.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 15.9. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 16.6. ve 14.00 hod budou v děkanském kostele oddání Monika Jonášová a Gejza Horváth.
 • V sobotu 17.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.

V  neděli 18.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v  Údlicích v  kostele Povýšení sv. Kříže.

Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o)

 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství :o)
 • V pondělí 19.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek  23.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.

V sobotu 24.9. v 10.00 hod bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše.

A od 14.00 hod Zahradní slavnost v Jirkově s pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 25.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Ve středu 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.

Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava

ve Vysočanech v 10.00 hod.

V sobotu 1.10. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně.

Všichni jste srdečně zváni!!

Proto mše sv. ve 14 hod na Květnově nebude.

 • V neděli 2.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V sobotu 8.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy

v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 19. září 2022. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

TERMÍNY VÝUKY:

PO   16.00 hod           5. - 7. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           2. - 4. třída případně dle skupin od 16.00 hod
ST   16.00 hod.           8. - 9. - SŠ
ST   16.15 hod.           1. - 2. třída ZŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

https://www.farnostchomutov.cz