Ohlášky - září 2023

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu od září budou takto:

Děkanský kostel:     
PO, ST, PÁ, v 18.00 hod.
ÚT, ČT, SO  v 7.15 hod.   
NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora:             
ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
NE v 18.00 hod.

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.     

Údlice: ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.
NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK

 • V pátek 1.9. bude v 7.15 hod i v 18.00 hod mše svatá v děkanském kostele a u sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V sobotu 2.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 3.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 3.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 6.9. v 18 hod bude mše svatá v děkanském kostele za ochranu nenarozeného života.

V sobotou 9.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v 17.00 hodin.

 • V sobotu 9.9. je Den evropského dědictví – možnost prohlídek památek včetně kostelů.
 • V neděli 10.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 14.9. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V sobotu 16.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.

V  neděli 17.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v  Údlicích v  kostele Povýšení sv. Kříže. Zároveň bude žehnání nového Komunitního centra Křižovatka. Všichni jste srdečně zváni. Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH.

 • V pondělí 18.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek  22.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.

V sobotu 23.9. v 10.00 hod bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše. A od 14.00 hod Zahradní slavnost v Jirkově s pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni.

V neděli 24.9. v 10.00 hod bude slavnostní mše svatá v Březně u Chomutova při příležitosti žehnání tří nových zvonů Mons. Janem Baxantem. V 15.hod začne v kostele koncert a po něm v odpoledních hodinách by  se rozezněly nové zvony. Všichni jste srdečně zváni na tuto slavnost! Občerstvení je zajištěno. Z tohoto důvodu NEBUDE v Chomutově mše sv. v 10 hod.

 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství :o)

Ve čtvrtek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 10.00 hod.

V sobotu 30.9. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně. Všichni jste srdečně zváni!! Proto mše sv. ve 14 hod na Květnově nebude.

 • V neděli 1.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích.
 • V pondělí 2.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 5.9. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V sobotu 7.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 25. září 2023. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

 TERMÍNY VÝUKY:
Předpokládané termíny…:

                                               PO   16.00 hod           5. - 7. třída ZŠ           

                                              PO   17.00 hod.          1. - 2. třída ZŠ

                                               ÚT   17.00 hod           3. - 4. třída ZŠ

                                               ST    17.00 hod           3. - 4. třída ZŠ

                                              ST   16.35 hod.           8. - 9. třída ZŠ a SŠ            

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH