Vánoční doba - ohlášky

 • V sobotu 3.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4.1. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V tyto první lednové dny bude v našem městě a farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Zvláště pak 6.1. v odpoledních hodinách, kdy bude spojena spolupráce se ZOO parkem na náměstí 1. máje v Chomutově.
 • V pondělí 5.1. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V úterý 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy v děkanském kostele při mši sv. v 7.15 hod a v kostele sv. Barbory v 17 hod.
 • Ve čtvrtek 8.1. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 9.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 10.1. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod. Pozvání přijal P. Jiří Voleský.
 • V sobotu 10.1. v 16.30 hod bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V neděli 11.1. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • 13. ledna 2015 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se v pondělí 12.1. ve 23.00 hod z Palackého. Zájemci zapisujte se na arch.
 • V sobotu 17.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově
 • V sobotu 17.1. v 16.30 hod bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V pondělí 19.1. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 22.1. bude v 18.00 hod na děkanství adorace.
 • V pátek 23.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 24.1. v 16.30 hod bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • Ve čtvrtek 29.1. bude v 17.00 hod na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 31.1. v 16.30 hod bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V neděli 1.2. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.